Diagnostiek

‘Het stellen van een diagnose (= diagnosticeren) is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te vinden van een gevolg aan de hand van de optredende verschijnselen’. Een diagnose of hypothese kan gevormd worden aan de hand van het in kaart brengen van de klachten en de levensloop. Aanvullend kan er gebruik worden gemaakt van vragenlijsten om meer de duidelijkheid te krijgen over klachten en de manier van denken van iemand.

Bij de generalistische basis GGZ (GBGGZ) is een intake en een enkele aanvullende vragenlijst meestal voldoende om een beeld te vormen van de klachten.

Intake

De intake is een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen we samen uw klachten in kaart zodat we meer duidelijkheid krijgen waar u last van heeft en wat de mogelijkheden zijn van een behandeling. Daarnaast kunt u dan ook beoordelen of u zich bij mij op uw gemak voelt. Thuis vult u vervolgens een aantal vragenlijsten in.

Advies en start van behandeling

Tijdens het tweede gesprek bespreek ik met u wat mijn indruk en ideeën zijn naar aanleiding van de intake. We bespreken dan samen hoe het behandelplan eruit gaat zien. Wanneer u zich hierin kunt vinden dan maken we concrete afspraken. Dit zijn onder andere afspraken over hoe vaak u een afspraak zult hebben. De bedoeling is om tijdens dit tweede gesprek meteen met uw behandeling te starten.

Vragenlijsten

Bij de start, mogelijk tijdens en na het afronden van uw behandeling wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit heeft een aantal redenen. Het kan noodzakelijk zijn om een aantal lijsten in te vullen om meer duidelijkheid te krijgen over uw klachten. Daarnaast zijn vragenlijsten een goede manier om in kaart te brengen hoe effectief het traject is (geweest).

Vanuit de zorgverzekeraars is het verplicht om cliënten een vragenlijst te laten invullen om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Hierover kunt u meer lezen in Informatie voor cliënten over ROM.