Behandeling

Bij Praktijk Denmar kunt u terecht voor behandeling van verschillende problemen. Hierbij valt te denken aan angst- en stemmingsproblemen, trauma en onverklaarde lichamelijke klachten (onder andere vermoeidheid). Daarnaast is er behandeling mogelijk van klachten die voortkomen uit ziekten zoals diabetes, kanker en ziekte van crohn.

De insteek is om kortdurend en doelgericht te werken. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van behandelvormen / methoden waarvan door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond  dat deze zinvol en effectief zijn.

Cognitieve gedragstherapie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze manier van behandelen succesvol is bij verschillende klachten en stoornissen. De insteek van deze behandeling is om de manier van denken (cognitie) en het gedrag te beïnvloeden. Bij cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de gebeurtenis is die bepaald dat het minder goed met u gaat maar dat het vooral ‘de bril’ is die wij op hebben waarmee we de wereld waarnemen. Dat wil zeggen hoe wij de gebeurtenissen ‘zien’ en interpreteren. Die interpretaties kunnen leiden tot gevoelens zoals angst, verdriet of boosheid en dat heeft weer invloed op ons gedrag. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken en het gedrag. Als gedachten veranderen, dan veranderen gevoelens en gedrag mee. Over het algemeen is dit een hele praktische behandeling waarbij u ook thuis aan de slag gaat.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Hierbij valt te denken aan een ongeval of een geweldsmisdrijf. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrikreacties en angstige en sombere gevoelens. Bij EMDR gaat het juist niet om het praten over de ervaringen. Het gaat erom om in het hier en nu terug te denken aan het gebeurde terwijl je afgeleid wordt met oogbewegingen.

De klachten die ik momenteel kan behandelen met EMDR zijn  klachten die zijn ontstaan als gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

Wanneer u meer wilt lezen over hoe deze behandeling in zijn werk gaat kunt u naar EMDR.nl gaan.